ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

1. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η OLYMPOS TREK ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σ’ αυτές, με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, την διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των εντολών των συνοδών / εκπαιδευτών. Αναφέρετε οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία σας, που θα έπρεπε να αναφερθεί, διότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη της υγείας σας, ως συμμετέχων σε δραστηριότητα στην φύση.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, την χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και τον αρτιότερο δυνατό σχεδιασμό για ασφαλείς διαδρομές, οι δραστηριότητες στην φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σ’ αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η OLYMPOS TREK σαν διοργανώτρια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στις υπαίθριες δραστηριότητες, έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς / οδηγούς / εκπαιδευτές, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η επιχείρηση, σε εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σ’ αυτά.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ: Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων η και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει την ευθύνη για:

Α ) Να συμπληρώσουν όλοι την δήλωση συμμετοχής.

Β ) Να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να φέρουν μαζί τους.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Η OLYMPOS TREK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει η να ματαιώσει το πρόγραμμα πριν από την έναρξη του, για λόγους ασφαλείας η ανωτέρας βίας, (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, διαπίστωση ανάρμοστου για την δραστηριότητα επιπέδου συμμετεχόντων, κ.λ.π). Σε περίπτωση ματαίωσης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση. Σε περίπτωση τροποποίησης λόγω των παραπάνω, η OLYMPOS TREK προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες εάν δεν αποδεχτούν την αλλαγή, ακυρώνουν την συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

6. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΟΔΗΓΟΥΣ: Οι συνοδοί / οδηγοί / εκπαιδευτές της OLYMPOS TREK έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Οι ίδιοι αυτοί κανόνες ασφαλείας τους δίνουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα / δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Τυχόν επιπλέον έξοδα για την αλλαγή, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ακόμη, οι συνοδοί / οδηγοί / εκπαιδευτές της OLYMPOS TREK έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σ’ ένα τμήμα η σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν κρίνουν, ότι με την συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

Με την έναρξη της δραστηριότητας / προγράμματος, θα σας ζητηθεί από τους συνοδούς / υπευθύνους της Olympos Trek να υπογράψετε για την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής. Για την σμμετοχή ανηλίκου υπογράφει ο γονέας / κηδεμώνας / υπεύθυνος ενήλικας. Η ενυπόγραφη αποδοχή των όρων συμμετοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες / προγράμματά της Olympos Trek.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: http://www.olympostrek.website.

What personal data we collect and why we collect it

Σχόλια

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Πολυμέσα

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings